Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ trực tuyến
Câu hỏi thường gặp
Tư vấn dịch vụ đăng ký, thông báo khuyến mại ở TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn dịch vụ đăng ký, thông báo khuyến mại ở TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử của Công ty cổ phần Con Cưng

Hỗ trợ đăng ký thành công website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hỗ trợ đăng ký thành công website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử không thành công

Thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử không thành công? Phải làm thế nào?

Tin tức

Tư vấn dịch vụ đăng ký, thông báo khuyến mại ở TP. Hồ Chí Minh
Tư vấn dịch vụ đăng ký, thông báo khuyến mại ở TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018
NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử
Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử của Công ty cổ phần Con Cưng

Hỗ trợ đăng ký thành công website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
Hỗ trợ đăng ký thành công website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử không thành công
Thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử không thành công? Phải làm thế nào?

Website của Công ty có phải là website thương mại điện tử?
Các Công ty nhỏ đang phát triển website để trưng bày sản phẩm, chưa có giá, giỏ hàng, tính năng đặt hàng, tính năng giao dịch trực tuyến? Liệu đây có phải website thương mại điện tử.

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa
Ngày 03/4/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp có thể xem chi tiết tại mục Văn bản pháp quy trên hệ thống Ecosys của Bộ Công Thương: http://ecosys.gov.vn/Homepage/DocumentView.aspx

QUY ĐỊNH MỚI TRONG KHAI BÁO XUẤT XỨ HÀNG HÓA (CERTIFICATE OF ORIGIN - CO)
Ngày 8/3/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 và các thông tư hướng dẫn Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. Theo đó sẽ cắt giảm một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử

Thông báo website không thành công, yêu cầu bổ sung
Khách hàng nhận được thông báo không thành công, cần bổ sung thông tin. Để giải quyết tình trạng này, khách hàng nên gọi cho chúng tôi để hỗ trợ giải quyết.

<script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/58ae9a1d55c2fd09f8638d05/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); <script>