Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ trực tuyến
Câu hỏi thường gặp
Tư vấn dịch vụ đăng ký, thông báo khuyến mại ở TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn dịch vụ đăng ký, thông báo khuyến mại ở TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2018

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử của Công ty cổ phần Con Cưng

Hỗ trợ đăng ký thành công website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hỗ trợ đăng ký thành công website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử không thành công

Thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử không thành công? Phải làm thế nào?

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử

Chấp hành pháp luật về thương mại điện tử

Ngày 17/08/2018, tại Công thông tin điện tử Bộ Công Thương thông báo Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết quả, trong đó có một nội dung đáng chú ý về việc chấp hành pháp luật về thương mại điện tử:"Công ty có vi phạm quy định về thương mại điện tử tại các Điều 81, 82, 84 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ đối với hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng www.concung.com."

Như vậy, về việc chấp hành pháp luật thương mại điện tử, các doanh nghiệp dường như vẫn chưa được chú trọng thực hiện đầy đủ. Rút kinh nghiệm từ thực tế trên, các doanh nghiệp cần rà soát, tăng cường chú trọng hơn nữa thực hiện pháp luật đối với thương mại điện tử, đặc biệt đối với những website mà doanh nghiệp đang sở hữu. Để được tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ với Chúng tôi để giảm bớt những rủi ro pháp lý. 

In văn bản

<script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/58ae9a1d55c2fd09f8638d05/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); <script>